Blog, Strana 3

Tipy na tradičné slovenské darčeky

Vedeli ste, že najčastejšie obdarúvame druhých takými darčekmi, ktoré by potešili aj nás? Vybrať nápaditý darček dá občas zabrať, zvlášť ak chceme našim blízkym spraviť skutočnú radosť a nechceme sa z nich tešiť len my sami. Poďme sa spolu pozrieť na to, aké máme možnosti. Originálny dar vyjadrí lásku aj bez slov Je pravda, že láska je náš najväčší dar – milovať a byť milovaný – a...

Svadobné zvyky na Slovensku

Tradičná slovenská svadba bola od nepamäti spájaná s množstvom obradných úkonov a zvykov, ktoré museli mladomanželia pred a počas vstupu do spoločného života absolvovať. V minulosti svadbu dohadovali rodičia, preto sa často stávalo, že sa ľudia sobášili skôr pre majetok, ako z lásky. Rodičia dievku alebo mládenca, ktorí sa so svadbou nemohli zmieriť, utišova...

Výroba ručného papiera

Ručný papier História výroby papiera siaha ďaleko do Egypta okolo roku 1800 p. n .l. Už vtedy starí Egypťania začali svoje myšlienky zaznamenávať na zložito upravovaný bambus (lyko). Jeho pomenovanie papyrus vychádza z názvu rastliny Gyperus papyrus, ktorý rástol v oblastiach povodia Nílu.Od konca Antiky sa stal nástupcom papyrusu materiál nazývaný p...

Medovnikárstvo

Medovníkárstvo sa v Európe objavuje už v rannom stredoveku, pričom výraznejší rozmach zaznamenalo toto remeslo v 14. storočí s rozvojom cechového hnutia. Začítajte sa do histórie medu na Slovensku Prvý medovnikársky cech v Uhorsku, založený v roku 1619 v Bratislave, vznikol odlúčením od Viedenského generálneho cechu. Postupom času, v 17. 18. storočí vznikli ďalšie cechy aj v Trnave, ...

Tkanie plátna

O tkaní plátna na Slovensku Na území Slovenska sa plátno vyrábalo v rámci domáckej výroby alebo remeselne (tkáčstvo), no plátenníci obchodovali aj s tkaninami manufaktúrnej a priemyselnej výroby. V 15. storočí a v prvej polovici 16. storočia sa v Bardejove a v okolitých dedinách plátenníctvo stalo dôležitým zdrojom príjmov značnej časti mestského i vidieckeho o...

Výroba modrotlače na Slovensku

Na Slovensku boli farbiarske a modro tlačiarske dielne rozšírené najmä v oblastiach, kde sa vyrábalo plátno. Prvý záznam o slovenských farbiaroch je z roku 1608. Ide o zápis v cechovej knihe v Levoči o zriadení najstaršieho cechu farbiarov. Prvá zmienka o modrotlači z nášho územia pochádza z roku 1798 tiež z cechovej knihy farbiarov v Levoči, kde sa uvádza, že prvým tl...