Čo predstavuje náhradné plnenie v roku 2023?

Každá firma, ktorá zamestnáva 20 a viac zamestnancov, má zo zákona povinnosť zamestnávať 3,2 % zdravotne postihnutých občanov. Čo však v prípade, že tak neurobí? Zaplatí štátu odvody za chýbajúceho ZŤP pracovníka alebo využije náhradné plnenie, vďaka ktorému môže ušetriť.

Nezamestnáte ich? Aj tak si za nich zaplatíte

Na Slovensku žije množstvo zdravotne postihnutých osôb, ktoré majú neraz veľké problémy nájsť si adekvátne zamestnanie. A niekto pritom dokáže pracovať za počítačom i pri výrobnej linke. 

Občas sa ale stane, že sa firma rozhodne zamestnať radšej 22 zdravých zamestnancov ako 21 zdravých a jedného zdravotne znevýhodneného. Mnohí ťažko zdravotne postihnutí pritom nepotrebujú bezbariérové prístupy ani iné bezpečnostné opatrenia. 

Jediné, čo chcú, je začleniť sa do kolektívu a cítiť sa potrebnými. Stále sa nájdu spoločnosti, ktoré nad zdravotne znevýhodnenými zamestnancami absolútne neuvažujú, a preto rok čo rok platia štátu za každého takéhoto chýbajúceho zamestnanca štátu odvody. Poplatok za nezamestnávanie zdravotne postihnutej osoby je v roku 2023 1 540 eur.

kolegovia sa zabávajú v práci, všetci majú úsmev na tvári

Náhradné plnenie nie je za trest

A potom sú tu chránené dielne, v ktorých sa bežne pohybujú zdravotne ťažko postihnutí zamestnanci a práca ich teší. Majú na ňu vytvorené optimálne podmienky. V chránených dielňach sa môžu zhotovovať rôzne výrobky – papiernický tovar, odevy, ľanové tašky, šatky, bižutéria, dekorácie, ale aj jedlé produkty. 

Ak ste sa rozhodli nezamestnať vo svojej firme zdravotne postihnutú osobu, štát vám ponúka možnosť nakúpiť v chránenej dielni produkty v sume, ktorá v roku 2023 predstavuje 1 369 eur

Určite ste si všimli, že vďaka náhradnému plneniu máte možnosť čo-to ušetriť (171 eur) a ešte aj získate nádherné darčeky, ktoré môžete rozdať svojim zamestnancom či klientom ako firemné darčeky.

Vyrábanie šperkov z kameňov v chránených dielňach

Jeho výška sa každý rok mení

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každoročne nastaví výšku odvodov za nezamestnávanie osoby so ZŤP, ako aj výšku náhradného plnenia. Je na každom zamestnávateľovi, či sa rozhodne podporiť slovenských výrobcov alebo radšej zaplatí odvody za niekoho, koho vlastne vo firme ani nemá. 

Suma 1 369 eur predstavuje budget, ktorý ako spoločnosť môžete venovať na svoju propagáciu. Je množstvo príležitostí, kedy sú darčeky vítané. Odchod dlhoročného zamestnanca do dôchodku, vianočné večierky, Deň žien, Deň matiek, Deň otcov, Veľká noc, dôležité firemné míľniky, konferencie, propagačné akcie... 

Darčekom nikdy nič nepokazíte, a ak je navyše zhotovený s láskou v chránenej dielni, ktorá má zákonom umožnené poskytovať náhradné plnenie, potom elegantne trafíte dve muchy jediným úderom.