Hodiny - Slovenské dedinky«  Späť

"Keď som išiel cez mesto, cez maľované.
postretol som dievča vyšnorované"

Čas nezastavíme, minulosť nevrátime, ale spomienky ostávajú. Obrázky slovenských dediniek namaľované tak, ako si ich možno aj Vy pamätáte.

  • Vonkajší rozmer: 22,8 cm x 27,7 cm
  • Hodinky s tichým chodom, rušiť nebudú.

Slovenský výrobok.
Vyrába a distribuje: ADDY Slovakia s.r.o., Clementisa 5, Brezno, SR

Ks

13,00 €

(k dátumu: 16.10.2020)
Hodiny - Slovenské dedinky