Hodiny - Bratislava«  Späť

"Keď som išiel cez mesto, cez maľované.
postretol som dievča vyšnorované..."

Čas nezastavíme, minulosť nevrátime, ale spomienky ostávajú. Obrázky Bratislavy sme nakreslili pre tých, čo toto mesto v srdci majú.

  • Vonkajší rozmer: 22,8 cm x 27,7 cm
  • Hodinky s tichým chodom, rušiť nebudú.

Slovenský výrobok.
Vyrába a distribuje: ADDY Slovakia s.r.o., Clementisa 5, Brezno, SR

Ks

13,00 €

(k dátumu: 16.10.2020)
Hodiny - Bratislava